top of page

Power-to-Liquid

Vee elektrolüüsil toodetud vesinikku saab muundada ka vedelkütusteks, nagu metanool, sünteetiline toorkütus, bensiin, diislikütus ja lennukikütus.


Vedelkütuseid saab vesinikust toota Fischer-Tropschi protsessi abil. Toodetavate vedelkütuste eelis on suurem energiatihedus, mis on vajalik õhusõidukite, laevade ja muude energiamahukate transpordiliikide jaoks pikkadel vahemaadel.
Power-to-Liquid tehnoloogiad tõotavad fossiilkütuste asendamist rohekütust
ega, mida on võimalik ühildada olemasoleva infrastruktuuriga. 

Üks esimesi Power-to-Liquid/Power-to-Methanol jaamasid alustab lähiajal tööd Taanis:
https://nature-energy.com/news/andel-and-nature-energy-are-investing-in-power-to-x

eba
bottom of page