top of page

Power-to-Hydrogen

Power-to-Hydrogen lahendus tähendab tavalise vee (H2O) pooldamist vesinikuks (H2) ja hapnikuks (O2).


Elektrolüüsi maksimaalne efektiivsus on 80-85%. Vesiniku säilitamise ja kasutamise efektiivsus on aga 35–50%. Kuigi salvestamise ja kasutamise kasutegur on akudega võrreldes madalam ja elektrolüüsiprotsess võib olla kulukas, on vesiniku ladustamine üsna odav. See võimaldab suurtes kogustes energiat pikka aega salvestada, muutes vesiniku hooajaliseks säilitamiseks ideaalseks.

Power-to-Hydrogen pakub suhteliselt suurt paindlikkust, kuid nõuab suuri investeeringuid tehnoloogiasse ja infrastruktuuri. See nõuab ka olulisi muudatusi regulatiivses raamistikus ja mõõdukaid kohandusi energeetikasektoris tegutsejatele.
 

power-to-hydrogen
eba
bottom of page