top of page

Meist

biogaas

Kes me oleme?

Biogaasi tootmise, biogaasiprojektide arendamise ning vastavate teadusuuringutega seotud ettevõtted, asutused ja eraisikud asutasid mittetulundusühingu Eesti Biogaasi Assotsiatsioon, mille eesmärgiks on aidata kaasa biogaasi ja sellel baseeruva energiatootmise edendamisele Eestis.

Biogaasi tootmine on üks kaasaegse taastuvenergia valdkondi, kus biolaguneva tooraine anaeroobse kääritamise teel toodetakse biogaasi, mida omakorda kasutatakse soojus- ja elektrienergia koostootmiseks või mootorikütusena. Levinumad toorained biogaasi tootmiseks on põllumajanduslikud kõrvalproduktid (nt. läga, sõnnik), toiduainetööstuse jäätmed, reoveepuhastite setted, elanikkonna biojäätmed ning spetsiaalselt kasvatatavad energiakultuurid. Biogaas tekib ka jäätmete lagunemisel prügilates.

Kohalikul toorainel põhinev “roheline” ja hajutatud energiatootmine sobib hästi tänast Eesti energiasüsteemi täiendama. Kuna biogaasi valdkond on Eestis endiselt küllaltki uus, siis on lahendamist vajavaid küsimusi küllaga ning igati mõistlik on seljad kokku panna ja jõud ühendada. Antud temaatika arengule aitab igati kaasa MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon.

MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon (EBA) asutamisel osales 12 liiget ning notari juures kinnitati EBA asutamine 15. juunil 2009. EBA on avatud organisatsioon ja ühingu liikmeskond on jätkuvalt täienemas. Ühingu peamised tegevused on ettepanekute tegemine seadusandliku raamistiku korrastamiseks küsimustes, mis seonduvad biogaasi/biometaani tootmise, kasutamise ja kvaliteediga Eestis.

Meie visioon

EBA visioon on edendada Eestis biometaani tootmise, transpordi ja tarbimise alast teadlikkust, et suurendada biometaani rolli Eesti taastuvenergia portfellis, niimoodi, et aastaks 2035 on biometaani tootmine Eestis on jõudnud 1 TWh (100 miljonit kuupmeetrini normaaltingimustel); Eesti teedel sõidab 15000 metaankütusel sõitvat sõiduautot, metaankütuseid kasutavate raskeveokite (bussid ja veoautod) arvu on tõusnud 1500 ja Eestis on  2035 aastal 50 metaankütuste tanklat.

 

Selleks osaleb EBA aktiivselt Eestis ja Euroopas biometaani alase seadusandluse väljatöötamisel; koondab, analüüsib ja vahendab biometaani tootmist ja tarbimist puudutavat infot oma liikmetele; osaleb rahvusvahelistes projektides ning teeb koostööd teiste taastuvenergia organisatsioonidega Eestis ja maailmas ja aitab kaasa võimaluste piires kõikvõimalikul moel biometaani valdkonna arendamisele.

biometaan
EBA liikmed

EBA liikmed

MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioonil on ühtekokku 7 liiget (6 juriidilist liiget ja 1 füüsiline isik).

eesti-biogaas
eesti-biogaas
eesti-biogaas
mõnus-minek-logo
bioforce logo
baltic-biometaan

Peep Pitk

eba

Liitu meie uudiskirjaga

Aitäh EBA uudiskirjaga liitumast!

bottom of page