top of page

EL projektid

Eesti Biogaasi Assotsiatsioon on saanud Euroopa Liidu rahastatud projektide GreenMeUp ja BEST ACE partneriks ja kaaskorraldajaks. Projektide eesmärk on hinnata biogaasi turu olukorda Eestis ja uurida, milliste meetmetega on võimalik taastuvenergia osakaalu suurendada, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks.

biogaas

GreenMeUp on Euroopa Liidu programmi „Euroopa horisont“ projekt, mille eesmärk on soodustada laiemat biometaani kasutuselevõttu Euroopa energia- ja transpordisektoris, sealjuures kaotades biometaanituru erinevused Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning vähendades sõltuvust maagaasist.

BEST ACE on Euroopa territoriaalse koostöö (täpsemalt Interreg) programmi poolt rahastatud projekt, töötamaks välja kohaliku biometaani käsitlev tegevuskava, et arendada nelja suuremat alavaldkonda: kaugveo transport, meretransport, vesiniku tootmine ja maagaasivõrgustik.

biometaan

Hiljutised ettekanded

19.09.2023

19.09.2023 jätkasime BEST-ACE projekti raames käesoleva aasta kevadel alustatud Biometaani ja Biovesiniku (st taastuva vesiniku) 3. Foorumiga.Hübriidvormis peetud foorumil oli osalejaid kokku 30. Foorum sai avatud meeleoluka ekskursiooniga Biometaan OÜ Siimani biogaasijaama Koksveres, kus Ahto Oja tutvustas muuhulgas osalejatele töötavat Tahke Oksiidset Kütuseelementi Convion C60, üleüldist biogaasi tootmist, selle biometaaniks väärindamist, biometaani jaama kõrval asuvasse tanklasse suunamist ja tanklast üle jäänud gaasi spetsiaalsetesse transpordikonteineritesse laadimist. Tutvuti ka kääritusjäägi väetiseks väärindamise pilootseadmega.Pärast ekskursiooni keskenduti erinevatele ettekannetele, kus räägiti metaankütuste kasutamisest maanteetranspordis, CNG/LNG tanklate arengutest ja arengusuundadest, veokitootja Scania pakutavatest tehnoloogiatest sel suunal, veeldatud biometaani lahendustest ettevõtte Nordsol näitel ning lõpuks biogaasi tootmiseks vajalikkude substraatide tootmisvõimalustele energiakultuuride näol ning tekkiva kääritusjäägi väärindamise võimalustele.

09.05.2023

09.05.2023 toimus järjekordne Biometaani ja Biovesiniku II Foorum teemal: biometaani ja vesiniku sisestamine maagaasivõrku – utoopia või paratamatu reaalsus.

Foorumil esitatud ettekanded (ligipääsetavad vaid liikmetele):

Foorumi eesmärk, BEST-ACE õppereiside tutvustus - Lauri Jasmin, EBA, projektijuht
Võimalused ja takistused biovesiniku sisestamisel maagaasivõrku - Riinu Härmas, Tartu Ülikool, Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing
Biometaani ja vesiniku segamine, biometaani ja vesiniku ja nende segu sisestamine maagaasivõrku- Toivo Ardel, Elering

07.03.2023

7.märtsil 2023 leidis aset Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni vedamisel Eestis esmakordne biometaani, biovesiniku ja maagaasi omavaheliste seoste ja virtuaalse infovahetuse platvorm ehk Biometaani ja Biovesiniku Foorum (Bm&BvFoorum). Osalejaid oli ühtekokku 29 ja seda nii era-kui riigisektorist. Foorum toimus GreenMeUp ja BEST-ACE EU projektide raames, mille partneriks on EBA ja millele järgnevad kindlasti lähitulevikus ka jätkufoorumid.

Foorumil esitatud ettekanded (ligipääsetavad vaid liikmetele):

Lauri Jasim (EBA projektijuht) – Ülevaade GreenMeUp ja BEST-ACE projektist

Enn Lust (Vesinikutehnoloogiate Ühing) – Biovesiniku rollist Eesti Rohepöörde elluviimisel

Ahto Oja (EBA tegevjuht) – Eesti Biometaani Teekaardist aastal 2030

Kristjan Lepp (Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium) – Biometaani turu arengutest ning gaasivõrgu rohestamise stsenaariumitest

eba

Liitu meie uudiskirjaga

Aitäh EBA uudiskirjaga liitumast!

bottom of page