top of page

Publikatsioonid

Publikatsioonid on ligipääsetavad vaid liikmetele.

Screenshot 2023-11-07 at 12.55.49.png

Taastuv põllumajandus

Euroopa Biogaasi Assotsiatsioon

2023

Screenshot 2023-09-13 at 17.18.06.png

Biometaan viib rohepööret ja
ringmajandust ellu juba täna

Ahto Oja, 2023

biogaas

Biometaan - omadused,
tehnoloogia ja näidisprojektid

Ahto Oja, 2023

biometaan

Hajutatud biometaani tootmine ja tarbimine on ringmajanduse elluviimise näide regionaalpoliitikas

Ahto Oja, 2023

Vision and Roadmap in Estonia

Ahto Oja, 16.09.2022

biometaan

Eesti võimalused rohepöörde/
ringmajanduse elluviimiseks juba
täna biometaani tootmise kaudu

Ahto Oja, 2022

biogaas

​Nutrient recycling of biowaste in Estonia – current situation and lessons learned

Ahto Oja, 2022

biometaan

Development of Biomethane Based Fuel Market in Estonia

Ahto Oja, Tauno Trink etc. 12.2016

bottom of page