top of page

Eesti Biogaasi Teekaart 2030

2020. aasta oli märgilise tähtsusega Eesti biometaani turul. Aasta keskel lisandusid 2 uut biometaani tootjat, Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalus ja Vinni Biogaas OÜ, kus olemasolevale biogaasi tootmisele lisati biometaani puhastusseadmed. Tartus ehitati selleks ka ca 6 km pikkune gaasitoru, mida mööda Ilmatsalus toodetud biometaan jõuab Tartu bussidesse. Vinnis seevastu asub maagaasitoru biometaani tootmise vahetus läheduses, mis on ideaalvariant biometaani sisestamiseks maagaasi süsteemi. Eelmisel kuul lisandus neile Oisu Biogaas OÜ-s biometaani puhastamisseadme tööle hakkamine, kus elektri ja soojuse koostootmise asemel biogaas puhastatakse transpordi kütuseks. Oisus maagaasitoru pole ja sealt viiakse biometaani tarbijani surubiometaani konteineritega. 2 uue biometaani jaama lisandumine suurendas ca 50% toodetud biometaani kogust, võrreldes 2019.a toodetud biometaani kogusega, mis oli 63 080 (MWh), ehk ca 6,3 mln Nm3 .

Loe edasi..

Ava Eesti keeles

Ava Inglise keeles

bottom of page