top of page

Viited

Kõrgkoolide tundengite poolt tehtud lõputööd biogaasi valdkonnas:

 • Comprehensive study in Germany’s agricultural biogas plants with co-digestion in terms of process management and process efficiency (Saksamaa põllumajanduslike kooskääritamise biogaasijaamade võrdlev uuring protsessi juhtimise ja protsessi efektiivsuse seisukohalt (2009), Peep Pitk,  Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ)

 • Biogaasi tootmise otstarbekus tänastes Eesti oludes (2010), Tauno Trink, TTÜ Tartu Kolledž

 • Liigiti kogutud biojäätmete koostis ja eeltöötlusmeetodid (2010), Triinu Tamm, TTÜ Tartu Kolledž

 • Tartumaa rohusilo ja sõnniku biogaasipotentsiaali primaarenergeetilise olelusringi- ja ressursside ruumianalüüsi metoodika arendamine (2011), Sander Jahilo, Tartu Ülikool

 • Biochemical methane potential of Estonian substrates and evaluation of some inhibitors of anaerobic digestion” (Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine) (2011), Mario Alberto Luna del Risco, Eesti Maaülikool

 • Biometaani kasutamine transpordikütusena ning selle peamiste takistuste ülevaade (2012), Pärtel Niitaru, Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Biometaan transpordikütusena, tootmis- ja kasutuspotentsiaal Lääne-Virumaal (2012), Priit Heinla, Tallinna Tehnikaülikool

 • Energetic potential and possible problems of waste activated sludge and biowastes co-digestion on Kuressaare region example (Jääkaktiivmuda ja biojäätmete kooskääritamise energeetiline potentsiaal ning võimalikud probleemid Kuressaare regiooni näitel (2012), Juhan Pürjer, Tallinna Tehnikaülikool

 • Biogaasi transpordikütusena kasutamise majanduslike, tehnoloogiliste ja keskkonnaaspektide analüüs (2013), Martin Ruul, Tartu Ülikool

 • Energiaühistute arendamise probleemid Eestis (2013), Kati Ojaloo, Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Järvamaa Kutsehariduskeskusesse rajatava anaeroobse kääritamise õppekompleksi tehnilis-majanduslik analüüs (2013), Annika Urbas, Eesti Maaülikool

 • Proteiini ja rasvarikaste tahkete tapamajajäätmete anaroobne kooskääritamine: ressursi analüüs ja protsessi optimeerimine (2014), Peep Pitk, Tallinna Tehnikaülikool

 • Biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kasutamise võimalused (2015), Ann-Riin Ridbeck, Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Eesti biometaani ressursside kasutuselevõtu analüüs (2015), Villem Vohu, Tallinna Tehnikaülikool

 • Biogaasijaama kui hajaenergiaobjekti edukuse võti Eestis. Probleemid ja lahendused töötavate jaamade näitel (2015), Elina Rebecka Rikkas, Tallinna Tehnikaülikool

 • Biometaani kasutuselevõtt mootorikütusena Eestis: Piloot-tootmiskompleksi arendustakistuste analüüs (2016), Markus Lelle, Tartu Ülikool

 • Biosöe võimalikud rakendused biogaasi tootmisel: biogaasi toodangu suurendamine versus kasvuhoonegaaside vähendamine (2016), Kristi Seevri, Tartu Ülikool

 • Veisesõnniku mono-kääritamise optimeerimine ühe-astmelises protsessis: viibeaja lühendamise mõju biogaasi toodangule (2016), Grete Raba, Tallinna Tehnikaülikool

bottom of page