top of page

Biogaasijaamad Eestis

Eestis jagunevad biogaasijaamad nelja kategooriasse ning enamjaolt toodavad nad soojust -ja/või elektrienergiat. Viis tootmisüksust toodavad puhastatud biogaasi ehk biometaani. 2022.aasta IV kvartali seisuga töötavad Eestis järgmised biogaasi tootmisüksused:

Biometaani jaamad

Rohegaas OÜ

Biometaan OÜ

Vinni Biogaas OÜ

Tartu Biogaas OÜ

Oisu Biogaas OÜ

Bioforce Aravete OÜ

EKT Ecobio OÜ

Ebavere Bioforce OÜ

Tööstuslikud biogaasijaamad

Eastman OÜ

Salutaguse Parmitehas OÜ

Estover Piimatööstus OÜ

A.Le.Coq biogaasijaam

Reoveepuhastus jaamad

Tallina Vesi AS

Tartu Vesi AS

Narva Vesi AS

Kuressaare Veevark AS

Prügilad

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 

Paikre OÜ

Uikala Prügila AS

Vaatsa Prügila AS - Väätsa prüg

Eesti biogaasijaamade kaart

koksvere biogaasijaam

Esimesed biogasi tootmise projektid Eestis

Biogaasijaam Pärnus sea sõnnikul, töötas aastatel 1987 – 1997 (Eesti-Tsehhi ühisprojekt). Produtseeriti 6210 m3 biogaasi päevas, opereerimine lõppes seafarmi sulgemisega.​

​Biogaasijaam Linnamäel sea sõnnikul, töötas aastatel 1987 – 1995 (Taani tehnoloogia). Opereerimine lõpetati korrosiooni kahjustustega kääritis.

bottom of page