top of page

Power-to-Gas

Power-to-Gas tähendab protsessi, mille käigus vesi (H2O) muudetakse elektri abil ja elektrolüüsi teel vesinikuks (H2) ja hapnikuks (O2).
Seda vesinikku saab edasi muundada metaaniks (CH4) protsessis, mida nimetatakse metaneerimiseks. Vesinik reageerib spetsiaalses reaktoris süsinikdioksiidiga ning tulemiks on sünteetiline metaan (SNG). SNG-d saab säilitada pikema aja jooksul või edastada ja kasutada elektri tootmiseks tavapäraste maagaasil töötavate süsteemide kaudu.


Power-to-Gas lahenduste eeliseks on võimalus kasutada juba eksisteerivat maagaasi infrastruktuuri. Sünteetilist kütust saab säilitada kohapeal hilisemaks kasutamiseks, suunata maagaasivõrku või transportida veoautode või laevadega teistele turgudele.


Power-to-Gas on süsinikuneutraalne lahendus, kuna metaangaasi tootmisel kasutatav kinnipüütud CO2 eraldub pärast gaasi lõplikku tarbimist tagasi aineringesse ilma kasvuhoonegaaside sisaldust atmosfääris suurendamata. SNGd saab kasutada üleminekuressursina fossiilkütuste lõplikul asendamisel taastuvate energiaallikatega s.h sünteetiliste kütustega. 

 

Power-to-Gas lahendust pakub näiteks Schmack.

eba
bottom of page