top of page

Power-To-Heat

Power-to-Heat tehnoloogia kasutab taastuvatest allikatest toodetud elektrit soojuse tootmiseks suurte elektrikatelde või soojuspumpade vahendusel.

Power-to-Heat lahendused on kasulikud riikides, kus on suurem soojuse vajadus. Need lahendused võivad olla tsentraliseeritud või detsentraliseeritud. Tsentraliseeritud küttesüsteemides, mida tuntakse ka kaugküttesüsteemidena, toodavad suured elektrikatlad, sarnaselt puidu- ja kivisöeküttel töötavatele katlamajadele soojust, mis seejärel läbi kaugküttevõrgu hoonetesse edastatakse. Detsentraliseeritud süsteemid koosnevad üksikute hoonete või eluruumide soojusgeneraatoritest.

Power-to-Heat lahendustel on suur potentsiaal suurendada katlamajade paindlikkust. Soojust saab säilitada suurtes tsisternides (vesiakumulaatorites), põhjaveekihtides või spetsiaalsetes maa-aluste mahutites, et hallata hooajalist nõudlust ja pakkumise puudujääke. Need lahendused nõuavad mõõdukaid investeeringuid tehnoloogiasse ja infrastruktuuri ning mõningaid muudatusi regulatsioonides. Vajalikud muutused energiatarneahelas osalejate rollides on minimaalsed.

Üks lähimaid näiteid Power-to-Heat lahendustest võib leida Soomest, kus sealne ettevõte Polar Night Energy pakub võimalust salvestada hetkel mittevajatav elekter suhteliselt odavas kõrgetemperatuurilises liiva-akus ning salvestatud soojust vajaduse korral kasutada Kankanpää linna kaugküttevõrgus.

Loe lisa siit:
https://polarnightenergy.fi/about 

eba
bottom of page