top of page

Keemiline puhastus, Amiinpuhastus

Pesemine kemikaalidega, nimetatud ka amiinopesu. Kemikaalidega pesemisel kasutatakse amiinide lahuseid, kus CO2 mitte ainult ei absorbeeru, vaid reageerib keemiliselt amiinidega, milleks võivad olla monoetanoolamiin (MEA) ja dimetüületanoolamiin (DMEA). Kuna keemiline reaktsioon on rangelt selektiivne, siis metaani kaotus on väiksem, kui 0,1%. Osa lahusest aurustub ja selle peab asendama, keemiliselt süsinikdioksiidiga seotud amiinide lahust regenereeritakse kuumutades. Kasutatakse kahte erinevat kemikaali: mono-ethanol- amine (MEA) ja di-methyl-ethanol-amine (DMEA).


Kasutatavad kemikaalid nõuavad kindlaid käitlemise reeglite ja nõuete järgimist.
Amiinpuhastus ei vaja gaaside eeltöötlemist, kuna kõik võõrgaasid on võimalik eraldada ühe seadme abil.

Amiinpuhastuse protsess:

  1. Toorgaas siseneb adsorbeerimismahutisse, kus biogaas “pestakse” amiinidega rikastatud vesilahusega. CO2 ja ülejäänud happelised gaasid adsorbeeritakse, ehk siis imatakse vesilahusesse. Järgi jääb puhastatud biometaan, mis liigub edasi söefiltrisse, kus toimub järelpuhastus ja peale seda on võimalik maagaasi kvaliteedile vastav biometaan komprimeerida, veeldada või suunata gaasivõrku.

  2. Happeliste gaasidega rikastatud amiinide vesilahus liigub edasi desorbeerimismahutisse, kus lahust kuumutatakse, nii et adsorbeeritud happelised gaasid aurustuvad ja lahus puhastub tasemele, kus seda on taaskord võimalik suunata adsorbeerimismahutisse toorgaasi pesemiseks. Selline protsess tagab amiinide suletud ringis kasutamise ja vajadus amiini protsessile lisada on minimaalne.

  3. Aurustunud gaaside ja veega välja suunatav soojushulk on võimalik taaskasutada 30-40% ulatuses lisades gaaside jahutamiseks soojusvaheti.

  4. Täiendavalt on võimalik “kinni püüda” ka biogaasist välja puhastatud CO2

 

Amiinpuhastuse eeliseks on võrreldes konkureerivate tehnoloogiatega oluliselt, kuni 3x madalam elektrikulu. Seevastu puuduseks on jällegi kordades kõrgem soojuse vajadus.

Amiinpuhastust on kasutatud alates 1960datest maagaasi puhastamiseks ja naftatööstuses.

Amiinpuhastuse tehnoloogiat pakub Euroopas näiteks Taani ettevõte Ammongas.

biometaan
eba
bottom of page