top of page

Krügeeniline puhastus ehk puhastamine külmutamisega

Puhastamata biogaas jahutatakse temperatuurini, kus CO2 kondenseerub või sublimeerub ning eemaldatakse kas vedela või tahke faasina ja metaan jääb gaasi faasi. Samuti eraldatakse vesi ja siloksaanid. Protsess toimub etapiviisiliselt. Gaasisegu jahutatakse kolmes astmes, muutes samas ka rõhke. -25°C juures eralduvad väävelvesinik, vesi, vääveldioksiid ja siloksaanid. Edasi jahutatakse gaas -50°C-ni, kus süsinikdioksiid eraldub vedelikuna, järgnevas faasis eraldub süsinikdioksiid tahke ainena. Puhta CO2 sublimeerumise punkt on 194,65 K (-78,5°C).

Krüogeenilise puhastamise eeliseks on võimalus ühe töökäiguga nii puhastada kui ka veeldada protsessis eralduv metaan ja süsihappegaas. Kuid kuna jätkuvalt ei ole veel masslevinud toimivaid lahendusi, mis oleksid enda efektiivsust tõestanud, ei ole krüogeeniline puhastus veel Eestis kasutusel.

Krüogeenpuhastuse tehnoloogiapakkujad:
CryoPur, Prantsusmaa

 

eba
bottom of page