top of page

Toetusvõimalused

eba

Varustuskindluse toetus

Toetab energiakriisist tingitud varustushäirete ennetamist

Transpordisektoris biometaani tarbimise toetamine

Toeta biometaanisõidukite kasutust ning tanklate rajamist.

Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtu toetus

Toetab taotlejaid Euroopa Liidu Innovatsioonifondi projektiideede esitamisel ja partnerite leidmisel.

Biometaani tootmise toetus

Toetus biometaani tootjale tõendatud biometaani tarbimise eest.

bottom of page