top of page

Biogaasi ja sellel baseeruva energiatootmise edendamise katuseorganisatsioon Eestis

eesti-biogaas

Eestis tegutsevad ühtekokku 17 biogaasijaama

Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni eesmärgiks on aidata kaasa biogaasi ja sellel baseeruva energiatootmise edendamisele Eestis.

Mis on biogaas ja biometaan?

Biogaas

Biogaasi toodetakse biolagunevatest jäätmetest, reoveest ja reoveesettest, põllumajandusliku päritoluga jäätmetest ning erinevat päritolu biomassist. Biogaas on anaeroobse kääritamise teel saadud gaasiline kütus, mis koosneb 50–70% metaanist (CH4), 30–40% süsinikdioksiidist (CO2) ja teistest komponentidest nagu N2, O2, NH4, H2S.

Biometaan

Biogaasist saab biometaan süsihappegaasi tehnilise eemaldamise järel. Biometaan on maagaasi kvaliteedinõuetele vastav gaasilises olekus kodumaine taastuvkütus (metaani CH4 sisaldus >97%), mis saadakse biogaasi puhastamisel ja CO₂ eraldamisel biogaasist.

Biogaas ja biometaani eelised

Kasvu-
potensiaal

Dekarboniseerimine

Infrastuktuur
ja
tarnekindlus

Jätkusuutlik
energiatootmine

Kasvuhoonegaaside
kokkuhoid 

Jätkusuutlik
tooraine

Jätkusuutlik
jäätmekäitlus

eba

Biogaasi tootmine on ringmajanduse reaalsus

koksvere biogaasijaam

Biogaasi tootmine ja kasutamine

Biogaasi toodetakse biolagunevatest jäätmetest, reoveest ja reoveesettest, põllumajandusliku päritoluga jäätmetest ning erinevat päritolu biomassist. Biogaas on anaeroobse kääritamise teel saadud gaasiline kütus, mis koosneb 50–70% metaanist (CH4), 30–40% süsinikdioksiidist (CO2) ja teistest komponentidest nagu N2, O2, NH4, H2S. Biogaasist saab biometaan süsihappegaasi tehnilise eemaldamise järel.

Meist

Biogaasi tootmise, biogaasiprojektide arendamise ning vastavate teadusuuringutega seotud ettevõtted, asutused ja eraisikud asutasid mittetulundusühingu Eesti Biogaasi Assotsiatsioon, mille eesmärgiks on aidata kaasa biogaasi ja sellel baseeruva energiatootmise edendamisele Eestis.

MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon (EBA) asutamisel osales 12 liiget ning notari juures kinnitati EBA asutamine 15. juunil 2009. EBA on avatud organisatsioon ja ühingu liikmeskond on jätkuvalt täienemas. Ühingu peamised tegevused on ettepanekute tegemine seadusandliku raamistiku korrastamiseks küsimustes, mis seonduvad biogaasi/biometaani tootmise, kasutamise ja kvaliteediga Eestis.

biometaan
eba

Liitu meie uudiskirjaga

Aitäh EBA uudiskirjaga liitumast!

bottom of page